Warunki propagacji

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
 
Xray Flux:
Status
Magnetometr:
Status
Kp Index:
Status
VHF Aurora:
Status
144 MHz Es dla EU:
Status
Dzisiejszy MUF & Es:
Status
Źródło n3kl.org

Na sprzedaż

Sprzęt krótkofalarski którego chcemy się pozbyć:
» store.sp5pip.pl

QTH (Sterowanie CAT)Drukuj

Przyjęta koncepcja takiej konfiguracji stacji wynika między innymi z faktu, że wykorzytane są komputery które swoje najlepsze lata mają już poza sobą. Zainstalowanie wszystkich aplikacji na jednej maszynie obciążyło by ją ponad miarę (aplikacja HDSDR przy ustawieniu najwyższej prędkości wodospadów, szerokości monitorowanego pasma 6MHz, etc. pokazuje obciążenie procesora rzędu 90%). Nawet jednak w obrębie pojedyńczego komputera problem współpracy CAT z wielu aplikacji z TRX-em nie jest trywialny. Pogłębioną analizę problemu opisuje DH1TW (link do artykułu).

Podstawowa osługa mojego QTH odbywa się w oparciu o dwa komputery:

  • MacMini z 2009 roku (2,28 Ghz Core 2 Duo, 8GB RAM, SSD z systemem Windows 7 Ultimate 32-bit (bootcamp))
  • HP Proliant 8000 Elite (2,93 GHz Core 2 Duo, 6GB RAM, SSD z systemem Windows 7 Pro 64-bit)

MacMini nie ma oczywiście żadnego interfejsu RS-232 a HP ma jeden. Transceiver (wykorzystywany jedynie w roli nadajnika) to Icom IC-910H.

Najważniejsza kwestia to uzyskanie współpracy poprzez CAT aplikacji: N1MM, HDSDR, FDM-SW2, WSTJ-X z IC-910. Priorytetem jest ustawianie VFO TRX-a z aplikacji SDR, pozostałe komponenty mają w zasadzie jedynie korzystać z informacji o QRG.

Aplikacje do obsługi SDR są zainstalowane na HP natomiast reszta oprogramowania na MacMini. Transmisja audio odbywa się analogowo, w HP jest zainstalowana karta dźwiękowa  MAYA44 (192kHz/24bit) zaś do MacaMini podłączona jest zewnętrzna karta Focusritte Scarlet 2i4. Połączenie audio wykonane jest konfekcjonowanym przewodem. Zastosowany sprzęt audio daje gwarancję niskiej latencji przy studyjnej jakości dzwięku.

Wariant 1

(opisana poniżej konfiguracja została przetestowana ale nie jest używana (awaria Digi PortServer) 

Jako interfejs RS-232 dla MacaMini zastosowałem sieciową kartę wieloportową Digi PortServer TS4 która dostarcza czterech fizycznych interfejsów RS-232 po sieci ethernet. Interfejsy te są mapowane w systemie operacyjnym za pomocą oprogramowania Digi RealPort. Oznacza to, że z poziomu aplikacji interfejsy te są widoczne jako standardowe interfejsy. Moja wersja PortServer to tzw, wersja Legacy która z uwagi na dużo niższą cenę ma małą wielkość pamięci i nie pozwala na aktualizację firmware do wersji współczesnych. Nowe wersje firmware mają m.in.  funkcjonalność współdzielenia portów szeregowych.

Obrazy artykułów: realport.png

Oba komputery połączone są kablem RS-232 (COM 1 na HP z Port 2 na karcie PortServer). Port RS-232 interfejsu CI-V podłączony jest do Port 1 karty PortServer. Pozostałe dwa porty z PortServer są wykorzystywane jako dedykowane porty do sterowania PTT (sygnał DTS/RTS). Z tego powodu ustawienia linii DTS/RTS na interfejsach obsługujących CAT nie są dla mnie istotne.

Realizacja przedstawionej koncepcji jest możliwa jedynie dzięki programowi TRX-Manager który posiada unikalną funkcję synchronizacji połączeń CAT pomiędzy TRX-em a współpracującymi aplikacjami (synchronizacja pełni funkcję swoistego routera dla przepływu komunikacji szeregowej). Do prawidłowej konfiguracji synchronizacji  potrzeba dodatkowych portów np. wirtualnych. Istnieje kilka produktów softwarowych dedykowanych wirtualizacji portów szeregowych, testowałem kilka i ponieważ nie zauważyłem żadnej znaczącej różnicy pomiędzy nimi wykorzystuję program Virtual Serial Ports Emulator (VSPE) który dostępny jest na licencji freeware. 

Zastosowana konfiguracja portów w VSPE (COM 18 nie jest aktualnie wykorzystywany):

Obrazy artykułów: vspe-1.png

COM 22 - do synchronizacji z N1MM

COM 19 - podłączenie TRX-Managera z interfejsem CI-V oraz OmniRig

COM  20 - do synchronizacji z HP

Aplikację VSPE należy uruchomić (wraz z wymaganą konfiguracją) przed aplikacjami które używają wykreowanych w niej portów. Jest to dość uciążliwe ale istnieje metoda aby aplikację uruchamiać w trybie serwisu Windows (serwis startuje automatycznie przy uruchomieniu systemu). Aby skorzystać z tej możliwości należy zarejestrować VSPE jako usługę, w tym celu można skorzystać np. z bezpłatnej aplikacji NSSM. Być może nie wykazałem się wystarczającym zaangażowanie ale nie udało mi się uruchomić VSPE w trybie działającej usługi. Nie ma natomiast najmniejszych problemów z automatycznym uruchomieniem VSPE korzystając z Autostartu. Szczegółowa informacja jak to zrobić oraz parametry uruchomieniowe opisane są w pomocy ekranowej (Helpie) programu VSPE.

Koniguracja TRX-Managera

Podłączenie TRX-Managera z interfejsem CI-V:

Obrazy artykułów: trx-manager-1.png

Synchronizacja CAT:

Obrazy artykułów: trx-manager-2.png

Znacznik sygnalizuje, moment sunchronizacji:

Obrazy artykułów: trx-manager-3.png

Konfiguracja CAT dla N1MM

Obrazy artykułów: n1mm_conf.png

Konfiguracja OmniRig

Konfiguracja przetestowana z CW Skimmer i WSTJ-X (PTT jest wyzwalany przez RIGBlaster z innego niż CAT interfejsu).

Obrazy artykułów: omnirig-1.png

na HP konfiguracja dla OmniRig wygląda tak (zarówno HDSDR jak i FDM-SW2 do komunikacji z TRX-ami używają Omnirig):

Obrazy artykułów: omnirig-2.png

Alternatywa

Oczywiście jeżeli ktoś używa komputera typu desktop to dużo tańszym rozwiązaniem, zamiast sieciowego serwera portów szeregowych,  będzie zastosowanie karty wieoportowej, np. z 4 x RS232:

Obrazy artykułów: 4-rs1.jpg

Obrazy artykułów: 4xrs.jpg

Wariant 2

Rozwiązania firmy DIGI takie jak PortServer są trudno dostępne w szczególnie jako sprzęt używany. Alternatywą jest sprzęt firmy MOXA. MOXA produkuje urządzenia na potrzeby rozwiązań przemysłowych nie należy oczekiwać, że produkty będą tanie, ale istnieje przynajmniej rynek urządzeń używanych. Dwie linie produktów mogą być zastosowane: Uport i Nport. Uport stanowi konwerter USB-RS natomiast Nport jest konwerterem Ethernet-RS.  Urządzenia występują w różnych opcjach (z różną liczbą portów szeregowych).

MOXA 5410

Nport 5410 dostarcza 4 interfejsów RS-232. Są to pełne interfejsy co oznacza, że sterują wszystkimi linia w porcie oraz, że pracują na poziomach +/- 12V.

Obrazy artykułów: nport-5410.jpg

Podobnie jak w przypadku Digi PortServer Nport 5410 udostępnia funkcjonalność RealPort (interfejsy są widziane przez aplikacje jako fizyczne a nie wirtualne porty). Każdy RealPort jest współdzielony (max. cztery jednoczesne połaczenia). Wpóldzielnie portów nie jednak tym samym co np. port splitter w przypadku VSPE, w ramach jedego komputera tylko jedna aplikacja może mieć dostęp konkretnego portu Nport ale aplikacje zainstalowane na różnych komputerach mogą mieć również dostęp do tego portu, zatem jest to współdzielenie na poziomie sieci a nie hosta. Na każdym komputerze który ma korzystać ze współdzielego portu należa zainstalować sterowniki RealPort. Dostępne jest oprogramowanie realizujące funkcjonalność RealPort w systemach Windows, Linux i Unix.

Uwagi

Ważna jest kolejność uruchamiania poszczególnych komponentów:

  1. VSPE
  2. TRX-Manager
  3. pozostałe aplikacje